DOI: 10.30785/mbud.1384224 ISSN: 2548-0170

Unisexualization Trends in Public Spaces in the Cities of the Future

Ahmet FİDAN
  • Automotive Engineering
Dünya toplumlarında cinsiyet tercihlerindeki kırılmalar ve cinsel tercih kategorilerinin sayısının artması, dijital sistem tasarımcılarının yanı sıra kamusal alan tasarımcılarının da temel yaklaşımlarını derinden etkilemiştir. Şimdiye kadar çoğu robotik algoritmada ve akıllı şehir tasarımında ve sisteminde tek cinsiyetlilik varsayılan tasarım veya kodlama ayarı haline geldi. Bireysel insan psikolojisinin kentsel alanlardaki kolektif yansıması olan kent sosyolojisi açısından baktığımızda akıllı şehirlerin hem dijital altyapısında hem makro yapılarında hem de mega yapı tasarımlarında cinsiyetsizleşmenin izlerini görüyoruz. Özellikle 2000 ve sonrası film endüstrisinde toplumsal cinsiyet algısı ya özgür toplumsal cinsiyet değerlerine gönderme yapıyor ya da cinsiyetsiz (unisex) yapıyı idealleştiriyor. Geleceğin şehirlerindeki bu tür ivmeler, sistem tasarımlarında ve kamusal alan tasarımlarında tasarımcılara son derece pratik bir çözüm sunuyor. Bu tür tasarımların toplumsal ve cinsel şiddetin önlenmesinde son derece yapıcı gelişmeler olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Çalışmamızda geleceğin akıllı şehirlerinin dijital altyapısında yapay algoritmaların sistem tasarımları ve mekân tasarımlarının toplumsal uzlaşmaya katkısı üzerinde durulacaktır.

More from our Archive