DOI: 10.35229/jaes.1320294 ISSN:

Salmonidlerde Besin Kesesi Tüketimine Etki Eden Faktörler: Tür, Sıcaklık, Tuzluluk ve Fotoperiyot

Nadir BAŞÇINAR, Fatma DELİHASAN SONAY
  • General Agricultural and Biological Sciences
Akuakültür uzmanları larvaların besin kesesi tüketimleri ile yakından ilgilenmektedir, çünkü erken büyüme ve gelişme, nihai kuluçka verimini ve ticari balıkçılığa katılan birey sayısını etkilemektedir. Bu derlemede, bazı Salmonidlerin besin kesesi tüketimine etki eden tür, sıcaklık, tuzluluk, gün uzunluğu gibi faktörleri irdeleyen çalışmaları bir araya getirmek ve ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalara ışık tutmak amaçlanmıştır. Salmonid balıklar yetiştiriciliği yapılan diğer türlere göre yüksek yumurta ve larva kalitesine sahip türlerdir. Gökkuşağı alabalığı, Atlantik salmonu, kaynak alabalığı, Karadeniz alabalığı başta olmak üzere, bazı Salmonidlerle yapılan çalışmalardan örnekler verilmiştir. Yumurtadan larva çıkışı döneminden sonra ise larvanın besin kesesi tüketimi, ilk yemleme zamanı, yeme alıştırma ve çevresel faktörler önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda farklı salmonid türlerinin besin kesesi tüketimi ortaya konulurken, farklı çevresel faktörlerde de besin kesesi tüketimi araştırmaları yapılmıştır. Besin kesesi tüketimi ile ilgili çalışmaların akademide lisans ders programlarına yansıması ve nitelikli personelin, bu bilgileri kültür balıkçılığı sektörüne taşıması iyi bir yaklaşım olacaktır.

More from our Archive