Cebrail AÇIK

A RESEARCH ON THE SECONDARY EDUCATION FURNITURE AND INTERIOR DESIGN EDUCATION PROGRAM AND EDUCATOR OPINIONS

  • General Materials Science

Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim kurumlarında Mobilya ve Dekorasyon eğitimi 2007 yılına kadar bir mesleki eğitim alanı olarak faaliyet göstermiştir. Daha sonra 2007-2012 yılları arasında Ahşap Teknolojisi alanı eğitimi olarak faaliyet göstermiş ve o zamandan bu yana ise Mobilya ve İç Mekân tasarımı alanı eğitimi olarak faaliyet göstermeye devam etmektedir. Mesleki ve teknik eğitim kurumları, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı sektörüne en fazla kalifiye eleman yetiştiren, ülkemizde en yaygın eğitim kurumlardır. Ortaöğretim düzeyinde Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanında 415 farklı okulda 40.584 öğrenci bulunmaktadır. Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanının eğitim programı, Türkiye 11. Kalkınma Planı (2019-2023) ve 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibari ile güncellenerek uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmada, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı eğitim programı, öğrenci ile sektör arasında kilit rol oynayan öğretmenler tarafından değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular analiz edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen analiz bulguları ile Mobilya ve İç Mekân Tasarımı eğitimi alanındaki resmi veriler taranarak ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı öğrenci sayısının Türkiye çapında azaltılması gerektiği belirlenmiştir. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında derslere giren mobilya iç mekân tasarım alanı öğretmenleri, mevcut ders müfredatının sabit kalmasını uygun görmüşlerdir. Ancak bazı derslerin haftalık ders saati ve modül sayısının artırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenler genel olarak, alan derslerini işlemek için yeterli fiziksel imkânlara ve donanıma sahip olduklarını, alan derslerini işlemek için yeterli düzeyde eğitim materyallerine erişebildiklerini, alan derslerini işlerken hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduklarını, dersleri işlemek için öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.

Need a simple solution for managing your BibTeX entries? Explore CiteDrive!

  • Web-based, modern reference management
  • Collaborate and share with fellow researchers
  • Integration with Overleaf
  • Comprehensive BibTeX/BibLaTeX support
  • Save articles and websites directly from your browser
  • Search for new articles from a database of tens of millions of references
Try out CiteDrive

More from our Archive