DOI: 10.61139/ijdor.1330191 ISSN: 2792-0224

An Alternative Approach in Primary Teeth Endodontic Treatment: Lesion Sterilization and Tissue Repair Technique

Özge BEKTAŞ
Süt dişleri çiğneme, konuşma, estetik ve daimi dişlerin yerinin korunması için gereklidir. Süt dişlerinde endodontik tedavinin başarısı etkin irrigasyon ve obturasyon ile kök kanal sistemindeki mikroorganizmaların elimine edilmesine bağlıdır. Çocuk hastada her zaman ideal endodontik tedavi yapmak mümkün değildir; bu durumda lezyon sterilizasyonu ve doku tamiri yaklaşımı alternatif bir teknik olarak düşünülebilir. Bu teknik süt dişlerinde apse, mobilite, fistül ve furkasyon bölgesinde radyolüsensi varlığında uygulanabilir. Teknik, kök kanal sistemini dezenfekte etmek için üçlü antibiyotik patın (metronidazol, minosiklin, siprofoksasin) kullanılmasına dayanmaktadır. Bu çalışmanın amacı süt dişlerine uygulanan lezyon sterilizasyonu ve doku tamiri tekniğinin endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını, tedavide kullanılan materyalleri ve tedavi protokolünü gözden geçirmektir.

More from our Archive