DOI: 10.59372/turajas.1386122 ISSN: 2667-4491

Aile Sosyal Destek Programının(ASDEP) Covıd-19 Pandemisi Süreci ve Sonrasındaki Rolü

Aziz ARMUTLU
COVID-19 salgını, 2020 yılında küresel olarak sağlık, ekonomi ve sosyal yapı üzerinde ciddi etkiler bırakmıştır. Salgın, yoksulluk oranlarının artmasına sebep olurken, sosyal koruma programlarının kıymetini artırmıştır. Türkiye'de de benzeri etkiler yaşanmış ve bu süreçte sosyal politika araçları ön plana çıkmıştır. Bu araçlardan biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), özellikle dezavantajlı grupların desteklenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Pandemi, toplumların sosyal, ekonomik ve psikolojik zorluklarla mücadele etme kapasitelerini zorlamış ve ASDEP gibi programların bu kriz dönemlerindeki işlevselliği, toplumların dayanıklılığını destekleme açısından kritik olmuştur. Bu çalışma, Türkiye’de ASDEP’in COVID-19 pandemisi sırasında ve sonrasında üstlendiği rolü incelemektedir. Çalışmada, ASDEP’in salgın döneminde aldığı tedbirler ve sunduğu destekler analiz edilmiştir. Bulgular, ASDEP’in pandeminin ilk aylarında ihtiyaç sahiplerine ulaştığını göstermektedir. Ayrıca psikososyal destek hattı kurarak vatandaşların ruhsal sağlığına katkı sunmuştur. ASDEP, salgının toplumsal etkilerini yönetmeye yardımcı olmuştur. Sonuç olarak, gelecekteki krizler için ASDEP’in insan kaynağı ve bütçe açısından güçlendirilmesi önerilmektedir.

More from our Archive