DOI: 10.30518/jav.1324997 ISSN:

A Comprehensive Analysis of Society's Perspective on Urban Air Mobility

Ertan ÇINAR, Arif TUNCAL
  • General Earth and Planetary Sciences
  • General Environmental Science
Ulaşım için ilk teknolojik gelişme olmasa da Urban Air Mobility (UAM), elektrikli dikey iniş kalkan yapan hava araçları ve insansız hava araçlarının kullanımıyla yoğun kent içi ulaşımda farklı bir boyutta çözüm imkânı sunan yenilikçi bir kavramdır. Bu çalışmada UAM kavramına yönelik fayda ve zorluklar analiz edilerek toplumun bu yenilikçi kavrama bakışı anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye'nin en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip illeri olan Ankara ve İstanbul şehirlerinde yaşayan 518 kişiye çevrimiçi bir anket uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarında toplum tarafından sistemin faydalı bulunduğu, özellikle acil durumlarda kent içinde kullanımının genel bir kabul aldığı, ancak mevcut hava sahasına entegrasyon konusunda zorlukların ciddi düzeyde görüldüğü anlaşılmıştır. Bununla beraber cinsiyet ve toplu ulaşım kullanım sıklığı değişkenine bağlı olarak fayda düzeyinde, yaş değişkenine bağlı olarak zorluk düzeylerinde farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bilgi düzeyi, tutum ve kullanım isteğine bağlı da UAM kavramına ilişkin toplumda farklılıkların olduğu görülmüştür.

More from our Archive