DOI: 10.31811/ojomus.1398510 ISSN: 2536-4421

AN OVERVIEW OF THE PIECES COMPOSED FOR THE 100TH ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC OF TURKEY

Mert GÜRER
  • General Materials Science
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, ulusal tarihindeki önemli bir dönüm noktasıdır ve 100. yıl dönümü, Türk milletinin bağımsızlık, özgürlük ve çağdaşlık yolculuğunun zirvesini temsil etmektedir. Bu araştırma, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü için bestelenen marşlar ve şarkıların genel bir incelemesini sunmayı amaçlamaktadır. Veriler, YouTube platformunda bulunan marşların ve şarkıların metinleri, besteleri ve icralarını içeren dokümanlar üzerinden toplanmış ve nitel bir araştırma yöntemi kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Eserlerin yükleme tarihlerine göre incelenmesi, özellikle 2023 yılının Ekim ayında dikkate değer bir artışın olduğunu göstermiştir. Çalışmada, eserlerin genellikle 2 ila 4 dakika arasında olduğu ve minör tonalitenin baskın olduğu tespit edilmiştir, özellikle la minör ve re minör tonlarının sıkça kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, eserlerin çoğunlukla 4/4'lük ölçüde olduğu gözlemlenmiştir, bu da eserlerin genel müzikal yapısına işaret etmektedir. Bu analiz, Türkiye'nin kültürel mirasının anlaşılması için önemli bir adım niteliği taşımaktadır. Marş ve şarkıların incelenen özellikleri, müzikal yapı, tonalite tercihleri ve ölçü birimleri üzerinden detaylı bir bakış sunarak, Türkiye'nin müzikal zenginliğini ve kültürel kimliğini anlamak adına gelecek araştırmalara rehberlik etme potansiyeline sahiptir.

More from our Archive