DOI: 10.28942/acj.v1i1y2012.29 ISSN:

Davamlı Drenajsız üsulla aparılan perikardiosintezin etibarlıq və effektivliyinin dəyərləndirilməsi

Fərid Əliyev
 • General Medicine
 • General Earth and Planetary Sciences
 • General Environmental Science
 • General Medicine
 • Ocean Engineering
 • General Medicine
 • General Medicine
 • General Medicine
 • General Medicine
 • General Earth and Planetary Sciences
 • General Environmental Science
 • General Medicine

Məqsəd: Mərkəzlərimizdə aparılan perikardiosintez protokolunun etibarlılıq və effektivliyinin dəyərləndirilməsi Xəstə və üsullar: Perikardial maye diaqnozu ilə 2005 oktyabr və 2009 noyabr tarixləri arasında xəstəxanaya gələn xəstələr tədqiqata daxil edildi. Ən az 1.5 sm ölçüsündə dairə şəkilli perikard mayesinin varlığı , klinik və ya exokardioqrafik tamponada əlamətləri tədqiqata daxil edilmə kriteriyaları olaraq müəyyənləşdirildi. 6 Frenç qalınlığında dilatator ilə uzun müddətli drenaj ilə icra edilən perikardiosintez proseduru etibarlılıq və effektivlik baxımından dəyərləndirildi. Nəticələr: Topamda 61 xəstə tədqiqata daxil edildi. Aparılan müalicəvi üsulun xəstələrin tamamında uğurlu nəticələndiyə gözləndi. Iki xəstədə (3.2%) yenidən perikardial maye yığılması səbəbi ilə bir prosedura daha ehtiyac oldu. Tədqiqata daxil edilən xəstələrdə ən çox qoyulan diaqnoz vərəm ( 65%) və onkoloji xəstəliklər idi (16%). Yеkun: Bu üsulun etibarlılır və effektivlik dəyərinin yüksək olması ilə yanaşı ağırlaşma riskinin azlığı və təkrar proseduraya ehtiyacın az olması aydınlaşdı.

More from our Archive