DOI: 10.29109/gujsc.1418154 ISSN: 2147-9526

DÖKÜM YÖNTEMİ İLE SIVI HALDEKİ KÜRESEL VE LAMEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİR KULLANARAK METAL-METAL KOMPOZİT ÜRETİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Mustafa ARAT, Hasan HASIRCI
  • General Medicine
Bu çalışmada; her ikisinin de kendi yapılarını koruyarak sıvı haldeki iki farklı malzemeden metal-metal kompozit üretiminin yapılabilirliği araştırılmıştır. Çalışmada her ikisi de sıvı halde olan Küresel Grafitli Dökme Demir (KGDD) ve Lamel Grafitli Dökme Demir (LGDD) kullanılarak kum kalıba döküm yöntemiyle üretimler yapılmıştır. Çalışmada 9 farklı parametrede döküm numuneleri üretilmiş, metal mikroskobu ile mikro yapısal ve çekme deneyleri ile mekanik özellikler açısında değerlendirilerek kendi aralarında kıyaslanmıştır. İyi bir sıvı-sıvı karışımında malzeme kalitesinin ve döküm parametrelerinin büyük bir rol oynadığı, bu durumun doğrudan ortaya çıkan kompozitin yapısal ve mekanik özelliklerini etkilediği gözlenmiştir. LGDD’ in KGDD’ e yapısal etkisi net bir şekilde gözlenmiş olup mikro yapılarda küresel grafit formunum bozulmasına neden olduğu görülmüştür. Ayrıca sıcaklık etkisi düşünülerek uzak bağlantılı yolluk tasarımları ile döküm sıcaklık değerlerinin değiştirilerek kompozitin mikro yapısal ve mekanik özelliklere etkileri incelenmiş ve sonuçlar ara form olan VGDD (Vermiküler Grafitli Dökme Demir) malzeme ile kıyaslanmıştır. Ayrıca sonuçlar, kullanılan malzemelerin birbirlerine ilgileri veya etkilerinin yüksek olması neticesinde sonuçların beklendiğinden daha düşük olabileceğini de göstermiştir.

More from our Archive