DOI: 10.29137/umagd.1323771 ISSN: 1308-5514

An Analysis on Concrete Based Prefabricated Facade Panels

Mediha GÜLTEK, Güneş MUTLU AVİNÇ, Pelin SARICIOĞLU, Asli YILDIZ
  • General Medicine
Prefabrike sistemler, düşük maliyet, hızlı üretim, kaynakların rasyonel kullanımı, zayiat vermeyen yapım teknikleri gibi sunduğu olanaklar ile yapım süreçlerinde sıklıkla kullanılmaktadırlar. Bu sistemler ile bir yapının kolon, döşeme, duvar, cephe yüzeyi gibi pek çok bileşeni üretilebilmektedir. Bu araştırmada iç ve dış faktörlere bağlı olarak şekillendikleri için cephe panellerine odaklanılmıştır. Cephe panelleri içerisinde en yaygın olarak beton esaslı paneller kullanıldığı için çalışma beton panellerle sınırlandırılmıştır. Çalışmada prefabrike sistemlerin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ortaya konulmuştur. Daha sonra beton esaslı panellerin özellikleri, bileşenleri ve teknik detayları hakkında bilgiler verilmiştir. Mimari projeler hakkında bilgiler içeren web sayfaları taranmış ve bu panellerin kullanıldığı dokuz (9) adet yapı belirlenmiştir. Yapıların belirlenmesinde panel kullanımı açısından yenilikler sunan, sürdürülebilir, özgün form ve kurguya sahip ve teknolojik açıdan gelişmiş yapılar tercih edilmiştir. Yapılara ait değerlendirmeler bir tablo içerisinde özetlenmiştir. Sonuç olarak, gelişen malzeme teknoloji ile birlikte tekstil, cam, karbon gibi malzemeler beton ile birlikte kullanılarak yenilikçi prefabrik cephe elemanlarına dönüştüğü tespit edilmiştir. Bununla birlikte dünyada giderek cephelerde hızlı ve kolay üretim özelliklerinden dolayı beton esaslı prefabrik panellerin kullanım olanakları ve tasarımsal çeşitlilikleri gelişirken, ülkemizde bu sistemlerin kullanımının sınırlı kaldığı saptanmıştır.

More from our Archive