DOI: 10.21597/jist.1265923 ISSN:

Amfibi Yumurta Jel Katmanları; Morfolojik Yapısı ve İçeriği, Fertilizasyon Üzerine Etkisi ve İmmünobiyolojik Aktivites

Behlül KOÇ BİLİCAN, Murat KAYA
  • General Medicine
Amfibiler, sucul yaşam ile karasal yaşam arasında bir köprü görevi gören Anura, Urodela ve Gymnophiona olmak üzere 3 takıma ayrılan ve dünyada 8000’den fazla türe sahip olan soğukkanlı omurgalı canlılardır. Bununla birlikte, kozmopolit olmaları, kolay kültüre edilebilmeleri, çift yaşamlı olmaları ve potansiyel klinik uygulamaları sayesinde birçok çalışmaya konu olmuştur. Çoğu hayvan türünün olgun yumurtaları, vitellin zar, jel ve zona pellusida gibi hücre dışı katmanlar veya yapılarla çevrilidir. Amfibi yumurtaları bu yapılardan bir vitellin zarf ile yapısal ve kimyasal olarak farklı birkaç jel tabakayla çevrilidir. Bu jel tabaka, amfibi yumurtalarının karakteristik bir özelliğidir. Suda çözünmeyen jelatinimsi bir matris olarak tanımlanmaktadırlar. Dışardan bakıldığında oldukça basit yapılı görünen bu jel tabakalar doğada zorlu ortam şartlarına karşı embriyoyu korumakta, beslemekte, büyümesine ve gelişmesine olanak sağlamaktadırlar. Bu denli önemli bir görev gören amfibi yumurta jeli üzerine literatürde yer alan bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu derlemede amfibi yumurta jelinin morfolojik yapısı, içeriği, fertilizasyon üzerine olan etkisi ve immünobiyolojik aktivitesi ele alınmıştır.

More from our Archive