DOI: 10.29109/gujsc.1323859 ISSN:

Al 5754 Alaşımının Ilık İşlem Koşullarında Şekillendirilmesinin Derin Çekilebilirlik Ve Kalınlık Değişimi Açısından Sayısal Olarak İncelenmesi

Mehmet Emin ÇETİN
  • General Medicine
Alüminyum alaşımlarının şekillendirilebilirliği için ılık işlem koşulları büyük önem arz etmektedir. Yeniden kristalleşme altı sıcaklıklarda mikro yapıda değişim olmadan şekillendirilebilirlik arttırılabilmektedir. Bu çalışmada, Al 5754-O alaşımının ılık sıcaklıklarda şekillendirilmesine etki eden sıcaklık, işlem parametresi olarak kullanılarak makro derin çekme işlemi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak sayısal olarak incelenmiştir. AA5754-O alaşımının derin çekile bilirliği 25°C’de tutulan zımba ile, 225 °C, 250 °C, 275°C ve 300°C’de kadar ısıtılmış kalıp koşullarında sac kalınlığı değişimi parametresi yoluyla araştırılmıştır. Analizlerde sıcaklık dağılımı, şekillendirme hızı ve baskı levhası basıncı parametrelerinin kap incelmesi üzerine etkisi analiz edilmiştir. Yapılan analizler değerlendirilirken kusursuz derin kap çekile bilirliğini sağlayan parametreler incelenmiş ve şekillendirme hızı ve baskı levhası basıncı parametrelerinin şekillendirilebilirliğe etkileri analiz edilmiştir.

More from our Archive