DOI: 10.32571/ijct.1374226 ISSN: 2602-277X

A new PVC Membrane Potentiometric Electrode Based on (1S, 2S, N1, N2) -N1, N2 bis ((2-methyl-1H-indol-3-yl) methylene) cyclohexane-1,2 -diamine for Detection of Fe (III) Ions

İlyas YILDIZ, Ramazan ERENLER, Mehmet Hakkı ALMA, Ömer IŞILDAK, Tarık ARAL
  • General Medicine
(1S, 2S, N1, N2) -N1, N2 bis ((2-metil-1H-indol-3-il) metilen) sikloheksan-1,2 -diamin (iyonofor) bileşik bazlı demir (III) iyonuna seçici yeni bir katı hal kontak potansiyometrik membran elektrodu geliştirildi. Öncelikle geliştirilen elektrotun minimum membran bileşimi belirlendi. Ayrıca elektrotun seçicilik, tespit limiti, pH aralığı, tepki süresi, konsantrasyon aralığı ve potansiyel kararlılık gibi potansiyometrik performans özellikleri de araştırıldı. Elde edilen sonuçlar, elektrotun 43.00 ± 5 mV/decade Nernstian temki değerine ve geniş doğrusal konsantrasyon aralığında (1.0×10−6-1,0×10-2 M) çok düşük tayın sınırına (6.5×10-6 M) sahip olduğunu gösterdi. Elektrotun potansiyometrik pH tepkisi 2-11 gibi geniş bir aralıkta olup çözeltilere verdiği süre

More from our Archive