DOI: 10.53353/atrss.1378399 ISSN: 2645-9116

13-18 Yaş Aralığındaki Taekwondo Sporcularında Dinamik ve Propriyoreseptif Nöromüsküler Fasilitasyon (PNF) Egzersizlerinin Esnekliğe Etkisinin Karşılaştırılması

Simge YAŞAR, Murat TUTAR, Mehmet KALE
  • General Medicine
Çalışmanın amacı 13-18 yaşlar arası Taekwondocularda dinamik ve PNF egzersizlerinin esnekliğe etkisinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya 30 erkek Taekwandocu gönüllü katılmıştır. Sporcular rastgele yöntemle kontrol grubu (KG), dinamik egzersiz grubu (DG) ve propriseptif neromüsküler fasilitasyon egzersiz grubu (PNFG) olarak ayrılmıştır. Üç grup Teakwondo antrenmanları yapmıştır. DG dinamik egzersizleri ve PNFG ise PNF egzersizleri ekstra yapmıştır. Egzersizler 6 hafta boyunca, haftada 3 gün ve günde 20 dk uygulanmıştır. Antrenman öncesi ve sonrası esneklik otur-eriş testiyle belirlenmiştir. Gruplar arası ön-test ve son-test karşılaştırmalarında ANOVA kullanılmıştır. Grup içi ön-test ve son-test karşılaştırmalarında bağımlı örneklemler için t testi kullanılmıştır. Gruplar arası fark bulunduğunda ikili grup karşılaştırmalarında Tukey testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p≤0.05 alınmıştır. Gruplar arası ön-test karşılaştırmalarında istatistiksel anlamlı fark (p

More from our Archive