DOI: 10.31679/adamakademi.1327496 ISSN: 2146-4936

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışını Yeni Bir Perspektiften Okumak: “Yeşil Sosyal Politika”

Didem KOCA, Ülkü ORTAKAYA, Emrah AKBAŞ
  • General Agricultural and Biological Sciences
Çevre kirliliğinin arttığı ve iklim değişiminin hızlandığı son dönemlerde, bu değişim ve dönüşümlerin sosyal yaşam ve refah düzeylerindeki etkisi göz ardı edilemez bir hal almıştır. Bu çalışmanın amacı da çevresel tahribatın sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkilerinin giderek görünür olduğu koşullarda sosyal politika ve çevre bağlamında ortaya çıkan yeni bir kavram olan yeşil sosyal politika anlayışının belirleyicilerini anlamaktır. Buna yönelik olarak çalışmada; sürdürülebilir kalkınmanın iklim krizi açısından önemi, sürdürülebilir kalkınmada çevre etiği, sosyal adalet ve ekolojik adalet yaklaşımlarının sosyal politika tartışmalarındaki yerine ilişkin ulusal ve uluslararası literatürdeki tartışmalara yer verilmiştir. Bu makale, iklim krizinde sürdürülebilir kalkınma ve sosyal adalete yeni bir bakış açısı sunan ve literatürde oldukça yeni bir kavram olan “Yeşil Sosyal Politika”nın akademik yazında görünürlüğünü artırmak için zengin ulusal ve uluslararası literatür katkısı ile hazırlanmış derleme bir çalışma olma özelliği taşımaktadır. Çalışmanın öne çıkan temel çıkarımlarından biri yoksullukla çevre sorunlarının birbirlerini besleyici bir döngüde yer alması, geliştirilecek politikaların sürdürülebilir olması ve bu doğrultuda sosyal politika alanında “yeşil” bir anlayışa geçmenin kaçınılmaz olduğudur.

More from our Archive